CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004682
Đang truy cập:98
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:5
Hồ sơ số:11
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10 đoạn qua xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh. Gói thầu số 03 đoạn: Km2 + 200 đến 5 + 11,61
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1618/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/9/2009
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường 10, đoạn qua xã Kỳ Hải (gói thầu số 3)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: