CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349229
Đang truy cập:187
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:5
Hồ sơ số:11
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10 đoạn qua xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh. Gói thầu số 03 đoạn: Km2 + 200 đến 5 + 11,61
Tờ số:20
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2447/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2009
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất nông nghiệp để bồi thường, giải phóng mặt bằng nâng cấp đường 10 đoạn đi qua xã Kỳ Hải (gói thầu 3)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: