CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13369698
Đang truy cập:109
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:5
Hồ sơ số:11
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10 đoạn qua xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh. Gói thầu số 03 đoạn: Km2 + 200 đến 5 + 11,61
Tờ số:22
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2741/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/9/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ (thị trấn Kỳ Anh đến xã Kỳ Ninh) đoạn Km2+200 đến Km5+11,61)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: