CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409148
Đang truy cập:254
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:7
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10, huyện Kỳ Anh. Gói thầu 04 ngã 3 D3, Km 2 + 253,2 và đoạn Km5 + 11,61 - Km 7 + 957,45 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:660
Phí khai thác (VNĐ):660.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/4/2008
Tác giả:Công ty CPXD&TM 171
Trích yếu nội dung:Hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành đợt 1 công trình gói thầu số 4 thuộc dự án nâng cấp đường 10. Hạng mục: Nền đường và cống các loại
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: