CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754497
Đang truy cập:245
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:8
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Công trình Đường tỉnh lộ 10 (đoạn Thị trấn Kỳ Anh - Xã Kỳ Ninh). Lý trình: Km 0 - Km 7 + 970,28
Tờ số:1
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/9/2004
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình đường tỉnh lộ 10 (đoạn thị trấn Kỳ Anh - xã Kỳ Ninh). Lý trình: Km0 - Km7+970,28
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: