CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754586
Đang truy cập:284
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:8
Hồ sơ số:16
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10. Lý trình: Km 0 + 00 - Km 7 + 957,45 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10, lý trình: Km0+00 - Km7+957,45. Tập 2: Quyển 2 - Trắc ngang tuyến
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: