CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754833
Đang truy cập:253
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:17
Trích yếu hồ sơ:Công trình Nâng cấp đường tỉnh lộ 10, huyện Kỳ Anh. Hạng mục bổ sung: Mương thoát nước hai bên đường Km 7 + 623 đến Km 7 + 943
Tờ số: 
Số lượng tờ:49
Phí khai thác (VNĐ):49.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2009
Tác giả:Công ty CPTVKS TKGT Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Thiết kế bổ sung: Hồ sơ phát sinh (Km7+632 - Km7+943)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: