CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13693831
Đang truy cập:331
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Công trình Khảo sát và quy hoạch chung khu dân cư đường 10 đoạn từ quốc lộ 1 A đi Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:39
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:Thuyết minh
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2006
Tác giả:Công ty TVTK-XD DOP
Trích yếu nội dung:Thuyết minh tổng hợp công trình: Khảo sát và quy hoạch chung khu dân cư đường 10 - Đoạn từ QL1A đi Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: