CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755123
Đang truy cập:290
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường vào cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2409/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/12/2009
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất để bồi thường, GPMB xây dựng đường vào cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Kỳ Anh (14 hộ tại tiểu khu 3, KP Hưng Bình, thị trấn Kỳ Anh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: