CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695343
Đang truy cập:292
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:21
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông tại khu phố 2 và khu phố 3, Thị trấn Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:78/TTr-UBND
Ngày ban hành:26/10/2009
Tác giả:UBND thị trấn Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v xin thẩm định giá trị đền bù, GPMB xây dựng đường giao thông tại khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Kỳ Anh (2 hộ: Trần Đình Nga, Trần Đình Lượng)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: