CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987671
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:24
Hồ sơ số:52
Trích yếu hồ sơ:Công trình Chợ Nam Thị trấn Kỳ Anh. Hạng mục: Đình chợ chính
Tờ số:1
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:156/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/1/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chợ phía Nam thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản Photo
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: