CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978375
Đang truy cập:158
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:24
Hồ sơ số:52
Trích yếu hồ sơ:Công trình Chợ Nam Thị trấn Kỳ Anh. Hạng mục: Đình chợ chính
Tờ số:34
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:36/QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/3/2011
Tác giả:UBND TT Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp công trình: Đình chợ chính thuộc dự án chợ phía Nam thị trấn Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản Photo
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: