CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433083
Đang truy cập:245
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:33
Hồ sơ số:78
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng khu mỏ đá và chế biến vật liệu xây dựng của Công ty CPKT & ĐT Phú Doanh tại thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Tờ số:6
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:18/PA-BTGPMB
Ngày ban hành:08/10/2009
Tác giả:C.ty CP Khai thác và Đầu Tư PHú Doanh
Trích yếu nội dung:Phương án thỏa thuận bồi thường cây cối có trên đất, và đất của chủ bị thu hồi đất thuộc mỏ đá tại thôn Nhân Thắng xã Kỳ Phương Kỳ Anh của C.ty Cp Khai thác và đầu tư Phú Doanh xin thu hồi đất chuyển đổi mục đích sang khai thác đá
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: