CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13742416
Đang truy cập:70
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:40
Hồ sơ số:100
Trích yếu hồ sơ:Công trình: Đường dây điện 500 KV đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng đi qua địa bàn huyện Kỳ Anh (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:129
Phí khai thác (VNĐ):129.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:16/3/2005
Tác giả:Hội đồng đền bù GPMB
Trích yếu nội dung:Phương án đền bù (Đợt I) công trình : Đường dây điện 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: