CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301207
Đang truy cập:220
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1976-2014)
Hộp số:22
Hồ sơ số:87
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cử tuyển năm học 2001-2002 của huyện Kỳ Anh
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1195 /QĐ-UB
Ngày ban hành:12/3/2001
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Cử học sinh đi học các trường Đại học theo chế độ cử tuyển, cử em Nguyễn Văn Tiến
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: