CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428048
Đang truy cập:93
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1980-2015)
Hộp số:13
Hồ sơ số:82
Trích yếu hồ sơ:Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, dân số của các thôn tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:22/9/2011
Tác giả:UBND xã Kỳ Phong
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, dân số của thôn xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: