CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459655
Đang truy cập:186
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1980-2015)
Hộp số:15
Hồ sơ số:94
Trích yếu hồ sơ:Nghị quyết xác nhận kết quả biểu quyết đại biểu HĐND và Ủy viên UBND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:20 /NQ-HĐND
Ngày ban hành:29/12/2011
Tác giả:HĐND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh - khóa XVIII của ông Trương Xuân Tịnh- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Kỳ Anh; Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: