CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984696
Đang truy cập:337
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi thương binh, bệnh binh năm 1985 - 1987
Tờ số:8
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1985
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Biên bản giám định y khoa của ông Hoàng Đăng Hòa, xã Kỳ Bắc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: