CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412821
Đang truy cập:300
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:15
Hồ sơ số:58
Trích yếu hồ sơ:Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo NĐ 77/2000/NĐ-CP năm 2001 (Tập 1)
Tờ số:11
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả:Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Nguyễn Thị Bưu - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản thảo
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: