CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456299
Đang truy cập:178
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:18
Hồ sơ số:73
Trích yếu hồ sơ:Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Phong, Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh năm 1995
Tờ số:1
Số lượng tờ:-1
Phí khai thác (VNĐ):-1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1995
Tác giả:UBND xã Kỳ Phong
Trích yếu nội dung:Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Phong- Huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: