CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760695
Đang truy cập:131
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:47
Hồ sơ số:148
Trích yếu hồ sơ:Bản khai người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày xã Kỳ Hoa huyện Kỳ Anh năm 2001 (Tập 2)
Tờ số: 
Số lượng tờ:15
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại:Bản khai
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Bản khai người hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Doãn Văn Thái (Sinh năm 1922), trú quán: xã Kỳ Hoa
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: