CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13702848
Đang truy cập:200
Số TT:102
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:31
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật năm 2006 (Tập 1)
Tờ số:0
Số lượng tờ:181
Phí khai thác (VNĐ):181.000
Thể loại:undefined
Số - ký hiệu:892/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành:31/8/2006
Tác giả:Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung:V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Quốc Phú - Trú quán: xã Kỳ Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: