CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679518
Đang truy cập:125
Số TT:23
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:232
Hồ sơ số:1620
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ của phường Thạch Linh, Thị xã Hà Tĩnh theo Quyết định số 651 (Tập 2)
Tờ số: 
Số lượng tờ:47
Phí khai thác (VNĐ):47.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả:UBND xã Thạch Linh
Trích yếu nội dung:Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM gia đình ông (bà): NGUYỄN TẤT TÂM - NGUYỄN THỊ NHỎ, nguyên quán xã Thạch Linh, TX Hà Tĩnh (theo QĐ 651)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: