CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760841
Đang truy cập:105
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:312
Hồ sơ số:2103
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ khen thưởng về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ của xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh (QĐ 622)
Tờ số: 
Số lượng tờ:29
Phí khai thác (VNĐ):29.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2003
Tác giả:UBND xã Kỳ Châu
Trích yếu nội dung:Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): PHAN EM, nguyên quán xã Kỳ Châu , huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: