CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13758103
Đang truy cập:177
Số TT:22
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:398
Hồ sơ số:2614
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ khen thưởng về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ của xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (QĐ 346) - Tập 1
Tờ số: 
Số lượng tờ:88
Phí khai thác (VNĐ):88.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND xã Xuân Yên
Trích yếu nội dung:V/v: Hồ sơ huân, huy chương kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông (bà): Phan Tần, Phan Thị Thi - Nguyên quán: xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (QĐ 346)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: