CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004639
Đang truy cập:156
Số TT:48
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:458
Hồ sơ số:2937
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ khen thưởng về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ của xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (QĐ 2475) - Tập 4
Tờ số: 
Số lượng tờ:295
Phí khai thác (VNĐ):295.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Danh sách khen thưởng của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Cẩm Nhượng đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:phô tô
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: