CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412164
Đang truy cập:315
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:494
Hồ sơ số:3097
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba của Chủ tịch nước theo QĐ 642 (Có QĐ kèm theo)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:642/CTN
Ngày ban hành:01/1/2008
Tác giả:Chủ tịch nước
Trích yếu nội dung:Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân và tập thể (theo QĐ số 642) (Có QĐ kèm theo):
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: