CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760957
Đang truy cập:126
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:494
Hồ sơ số:3098
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba của Chủ tịch nước theo QĐ 841 (Có QĐ kèm theo)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:841/CTN
Ngày ban hành:01/1/2008
Tác giả:Chủ tịch nước
Trích yếu nội dung:Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân và tập thể (theo QĐ số 841) (Có QĐ kèm theo):
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: