CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412815
Đang truy cập:299
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Ban Thi đua - Khen thưởng
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:541
Hồ sơ số:3337
Trích yếu hồ sơ:Danh sách nhân dân và cán bộ huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tham gia trong KCCP-M (theo QĐ 2454, 2455)
Tờ số:11
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2455/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/8/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cho cán bộ, nhân dân và gia đình huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản Chính
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: