CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10694668
Đang truy cập:162
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:188
Hồ sơ số:704
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 09 (tập 1) - Năm 2005
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1657 CV-UB
Ngày ban hành:01/9/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị bổ sung vốn các Công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trần Phú
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: