CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432941
Đang truy cập:220
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:193
Hồ sơ số:723
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh từ tháng 07 đến tháng 08 - Năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:121 BC/UB
Ngày ban hành:11/7/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo thực hiện chỉ thị 15-CT/TW, ngày 26/5/1997 của Bộ Trưởg chính trị ( Khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: