CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438584
Đang truy cập:285
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:195
Hồ sơ số:732
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 CT/UB-TM1
Ngày ban hành:10/1/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và tổ chức phục vụ nhân dân đón tết Ất Dậu 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: