CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398248
Đang truy cập:388
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:141
Hồ sơ số:514
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 01 (tập 2) - Năm 2004
Tờ số:47
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:66 QĐ/UB
Ngày ban hành:14/1/2004
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển giao nhiệm vụ bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Pháp chế - Tư pháp - Hộ tịch

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: