CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13736570
Đang truy cập:155
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:220
Hồ sơ số:835
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 09 (tập 5) - Năm 2006
Tờ số:10
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2076 /UBND-NC
Ngày ban hành:27/9/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Một số vi phạm trong việc tiếp nhận, QL, phân phối & SD nguồn tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ quét năm 2002 tại huyện Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Phòng chống tham nhũng, lãng phí

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: