CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438955
Đang truy cập:309
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:142
Hồ sơ số:519
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 03 (tập 1) - Năm 2004
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:307 QĐ/UB
Ngày ban hành:01/3/2004
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho: CB đoàn viên thiếu niên huyện Cẩm Xuyên, Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho: 48 tập thể và 51 cá nhân thuộc Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: