CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409713
Đang truy cập:276
Số TT:186
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:97
Hồ sơ số:393
Trích yếu hồ sơ:Công văn phê chuẩn danh sách bậc lương
Tờ số:0
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:189 /CV.TC
Ngày ban hành:07/9/2000
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê chuẩn danh sách nâng bậc lương cho CC.NN tại UBND huyện Đức Thọ (2 người)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: