CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754756
Đang truy cập:271
Số TT:75
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:101
Hồ sơ số:414
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức khối Tiểu học năm học 2001 - 2002
Tờ số:0
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:75 /QĐ.TC
Ngày ban hành:18/9/2001
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tuyển dụng công chức ông/bà: Phạm Thị Thanh Hoài; UBND huyện Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: