CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358117
Đang truy cập:66
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:147
Hồ sơ số:540
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 09 (tập 1) - Năm 2004
Tờ số:16
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1597 QĐ-UB
Ngày ban hành:03/9/2004
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh tổng mức ĐT (mục 7 QĐ 2431/QĐ-UB) DA ĐT cải tạo, nâng cấp & mở rộng rậng nhà làm việc 3 tầng của Bộ CHQS tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: