CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942382
Đang truy cập:300
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:108
Hồ sơ số:457
Trích yếu hồ sơ:Quyết định hợp đồng công chức, viên chức Khối Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:01 /QĐ-TC
Ngày ban hành:31/12/2002
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Hợp đồng giáo viên đối với ông/bà: Nguyễn Thị Bích Tuyết - đến nhận công tác tại: Trường THPT Nguyễn Huệ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: