CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871533
Đang truy cập:208
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:206
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ Tháng 1 - Tháng 7 (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:01 TCCB/QĐ
Ngày ban hành:02/1/1997
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tuyển dụng, Tiếp nhận, Thuyên chuyển ông/bà: Trần Văn Cừ đang công tác tại Công Ty Bảo Hiểm Tĩnh Hà Tĩnh đến nhận công tác tại: Ban Đối Ngoại Tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: