CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755548
Đang truy cập:161
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:66
Hồ sơ số:219
Trích yếu hồ sơ:Quyết định nâng bậc lương cho công chức, viên chức Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Khê, Thị xã Hồng Lĩnh, TX Hà Tĩnh
Tờ số:43
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:570 /QĐ.TC
Ngày ban hành:06/10/1997
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Nâng bậc lương cho: 51 ông (bà) có danh sách trích ngang kèm theo thuộc: Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: