CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942628
Đang truy cập:295
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:94
Hồ sơ số:373
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu báo cáo
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:03 /BC.TC
Ngày ban hành:15/3/2000
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2000
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: