CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9943240
Đang truy cập:380
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Nội vụ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban Tổ chức chính quyền
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:106
Hồ sơ số:434
Trích yếu hồ sơ:Quyết định thay đổi bổ sung cán bộ xã, huyện Nghi Xuân
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:292/2001 /QĐ-TCCQ
Ngày ban hành:28/9/2001
Tác giả:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Xã Xuân Hội, Nghi Xuân gồm các ông/bà: Dần, Thanh Văn, Hòa, Trung Hoàn, Tiến Sỹ, Anh Vững, Ngọc Thanh, Huệ, Tùng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: