CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13741926
Đang truy cập:150
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xác nhận, cấp lại bản chính giấy khai sinh năm 2006
Tờ số:4
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:12/CV-PTP
Ngày ban hành:30/6/2006
Tác giả:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:Hồ sơ xác nhận, cấp lại bản chính giấy khai sinh năm 2006 cho Võ Khắc Thể - xã Sơn Thủy
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: