CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579341
Đang truy cập:246
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:7
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xác định lại dân tộc (từ Kinh sang Mán) của các hộ dân sống trên địa bàn xã Sơn Kim 2 năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:Hồ sơ xác định lại dân tộc ( từ dân tộc Kinh sang dân tộc Mán) của các hộ dân sống trên địa bàn xã Sơn Kim 2 cho ông/bà: Nguyễn Thị Phương Thúy
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: