CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579320
Đang truy cập:245
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xác định lại dân tộc ( từ Kinh sang Mán) của các hộ dân sống trên địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2009
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:Hồ sơ xác định lại dân tộc ( từ dân tộc Kinh sang Mán) của ông/bà: Phạm Văn Long - xã Sơn Kim1
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: