CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579325
Đang truy cập:243
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:10
Hồ sơ số:46
Trích yếu hồ sơ:Quyết định phê chuẩn Hương ước của thôn xóm Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn năm 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:2910 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/10/2013
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Phê chuẩn hương ước của khối 1 - TT Phố Châu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: