CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579751
Đang truy cập:193
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:17
Hồ sơ số:63
Trích yếu hồ sơ:Sổ đăng ký kết hôn của Thị trấn Phố Châu, Sơn Bình, Sơn Diệm, Sơn Diệm, Sơn Giang, Sơn Hà, Sơn Hòa huyện Hương Sơn năm 2003 - 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND Thị trấn Phố Châu
Trích yếu nội dung:Sổ đăng ký kết hôn của TT Phố Châu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: