CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13579598
Đang truy cập:217
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:18
Hồ sơ số:65
Trích yếu hồ sơ:Sổ đăng ký khai tử của Thị trấn Phố Châu, Thị trấn Tây Sơn, xã Sơn An, Sơn Bằng, Sơn Bình, huyện Hương Sơn năm 1999 - 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:26
Phí khai thác (VNĐ):26.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND Thị trấn Phố Châu
Trích yếu nội dung:Sổ đăng ký khai tử của TT Phố Châu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: