CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13741867
Đang truy cập:119
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:19
Hồ sơ số:68
Trích yếu hồ sơ:Sổ đăng ký khai tử của xã Sơn Lễ, Sơn Mỹ, Sơn Phúc, Sơn Quang, huyện Hương Sơn năm 2004 - 2006
Tờ số:24
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2004
Tác giả:UBND xã Sơn Phúc
Trích yếu nội dung:Sổ đăng ký khai tử xã Sơn Phúc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Toàn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: